Magne Mjaaland

Magne Mjaaland

Senioradvokat (H)

Mjaaland har møterett for Høyesterett, og er spesialist innenfor arbeidsrett og agentur- og mellommannsrett.

Mjaaland bistår norske og utenlandske klienter innen alle aspekter av arbeidsrettslige spørsmål, herunder virksomhetsoverdragelse, bemanningsreduksjon og omstruktureringer, avvikling av arbeidsforhold på grunn av ansattes pliktbrudd, spørsmål knyttet til etablering og tolking av tariffavtaler, arbeidstidsordninger, HMS/arbeidsmiljø, mobbing/diskriminering, kollektive og individuelle pensjonsordninger, samt forhold knyttet til trygdelovgivningen.

Innenfor agentur- og mellommannsrett bistår han bl.a. i spørsmål knyttet til avvikling av agentur og eneforhandleravtaler, og tvister vedrørende avgangsvederlag og provisjon. Han har prosedert tre saker innen dette området for Høyesterett. Mjaaland har bred prosedyreerfaring, og fører jevnlig saker for de ordinære domstolene innenfor sine spesialområder. Han har også ført saker for Arbeidsretten og Trygderetten, samt hatt voldgiftssaker.

Han har tidligere arbeidserfaring som advokat i hovedorganisasjonen VIRKE, konstituert sorenskriver i en to års periode, dommerfullmektig, juridisk rådgiver for Norges Lastebileierforbund, samt førstesekretær i Forbrukertvistutvalget. Han har skrevet artikler i diverse fagtidsskrifter. Møterett for Høyesterett. 2007

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 71
M: +47 480 16 571
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Torill Severins
Epost: tse@sands.no

Spesialisering:
Arbeidsrett
Utdanning:
1985 Cand. jur., Universitetet i Oslo
Publikasjoner:

Artikler innen arbeidsrett og mellommannsrett