Jill Haugstvedt

Jill Haugstvedt

Senioradvokat

Haugstvedt jobber primært med transaksjoner, fusjoner og oppkjøp, samt generell selskapsrettslig og kontraktsrettslig rådgivning. Hun er spesialisert innen corporate området med særlig vekt på virksomhetsoverdragelser, og har gjennomført større oppkjøp og prosesser både nasjonalt og internasjonalt.

Hun bistår i alle ledd i emisjons- og oppkjøpsprosesser, herunder med tilrettelegging og gjennomføring av due diligence prosesser, kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av aksjekjøpsavtaler, investeringsavtaler og andre transaksjonsdokumenter for kjøp og salg av selskaper og virksomheter.

I tillegg bistår hun generelt med løpende selskapsrettslig og forretningsjuridisk rådgivning i forbindelse med etablering og strukturering av virksomhet, aksjonæravtaler, aksjonærtvister, kontraktsforhandlinger og alminnelige kontraktsrettslige spørsmål.

Kontaktinformasjon


T: 77 61 78 21
M: 909 24 396
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
M&A
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2010