Seminar Bergen | Håndtering av parkering i eiendomsutvikling -  når er parkeringsplassene mangelfulle?

Parkering er et stadig tilbakevendende tema i utbyggingsprosjekter og – for mange – en kilde til frustrasjon. I dette frokostseminaret ser SANDS’ eksperter innenfor eiendomsfeltet nærmere på konkrete problemstillinger om parkering, og gir tips om hvordan man som utbygger kan få ned risikoen på dette området.

På seminaret vil vi blant annet sette fokus på følgende temaer: 

  • Bestemmelsene om parkering i offentlige planer. Hva sier kommuneplanens arealdel og hva kan vi forvente ved en rullering av denne?
  • Krav til utforming av parkering i garasjeanlegg i nyere rettspraksis. Hvilke krav gjelder til minimumsbredder og når er parkeringsplassene mangelfulle?
  • Organisering av parkeringsarealer ved seksjonering. Hva er den optimale metoden for organisering av parkeringsarealer i utbyggingsprosjekter?

Tidspunkt og påmelding

Seminaret foregår i våre lokaler i Nygårdsgaten 95, torsdag 25. april kl. 08.30 - 10.00. Vi byr på kaffe og en snack fra kl. 08.00.

Meld deg på ved å klikke på denne linken.

Det er begrenset med plasser, så meld deg på snarest. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!