SANDS webinar | Ny miljøbestemmelse – klima og miljø skal vektes minst 30 %

Regjeringen har nettopp fastsatt nye bestemmelser i anskaffelsesregelverket som skjerper oppdragsgivers ansvar for å vektlegge klima- og miljø. Bestemmelsene gjelder fra 1. januar 2024, og får betydning for både oppdragsgivere og leverandører.

I de nye bestemmelsene får oppdragsgiver som utgangspunkt plikt til å vekte klima- og miljøhensyn med minst 30 % i tildelingskriteriene. Bestemmelsen legger også opp til at oppdragsgiver må gjøre mer inngående vurderinger av klima- og miljøeffektene ved kriteriene som brukes.

Endringene kan forhåpentligvis gi større muligheter for å redusere klima- og miljøavtrykket ved offentlige anskaffelser, men dette forutsetter at både oppdragsgivere og leverandører gjør grep for å tilpasse seg, og at bestemmelsene praktiseres på en god og fornuftig måte, i overenstemmelse med andre viktige føringer i anskaffelsesregelverket. Samtidig med de vedtatte regelendringene pågår også en større revisjon av anskaffelsesregelverket, hvilket gjør at det er flere endringer i vente.

I webinaret vil vi redegjøre nærmere for innholdet i bestemmelsene som trer i kraft 1. januar, og gi råd om tilpasning til disse. Vi vil også orientere om den pågående revisjon av regelverket.

Webinaret passer for både leverandører og oppdragsgivere.

Tidspunkt og påmelding

Webinaret foregår på Teams tirsdag 22. august kl. 08.30 – 09.30. Det er ingen deltakeravgift.

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Vi vil sende deg link for deltagelse i god tid før webinarstart.

Vel møtt!