SANDS Webinar | Nytt anskaffelsesregelverk – NOU del II

Velkommen til webinar tirsdag 21. mai kl. 08.30 - 09.30

Denne uken kommer andre del av forslaget til nytt anskaffelsesregelverk og oppfølgeren til NOU 2023:26. Forslaget vil ta for seg en rekke viktige tema som; 

  • Om krav til eierskap og skatt i offentlige anskaffelser skal skjerpes 

  • Om regelverket kan tilpasses bedre til lokale og regionale aktører 

  • Håndhevelsen av regelverket, herunder erstatningsreglene

  • Endringer i avvisningsreglene 

  • Klargjøring av regelverkets geografiske virkeområde 

I webinaret oppsummerer vi det viktigste innholdet i forslaget, slik at både oppdragsgivere og leverandører kan holde seg oppdatert. 

Webinaret foregår på Teams tirsdag 21. mai kl. 08.30 – 09.30.

Meld deg på ved å trykke på knappen her. Det er ingen deltakeravgift. Du vil finne link for deltakelse i epost-bekreftelsen du mottar etter at du har meldt deg på.


Vel møtt!