Seminar Ålesund | Åpenhetsloven og Innleie av arbeidskraft

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar i våre nye lokaler i Ålesund. 

Vi presenterer to høyaktuelle temaer:

Åpenhetsloven  
Den nye Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i år. Vi gir en kort oppsummering av hvilke bedrifter som er omfattet, og hvilke krav som stilles. Sommeren 2023 må det også rapporteres for første gang. Er bedriften din egentlig klar? Vi gir noen tips og råd.  

Vesentlige innstramminger i adgangen til innleie av arbeidskraft
Regjeringen fremmet i sommer et lovforslag hvor det foreslås vesentlige innstramminger i adgangen til innleie av arbeidskraft, samt styrking av rettighetene til de innleide arbeidstakerne. Det nye lovforslaget har reist stor debatt, og Stortinget skal behandle lovforslaget i høst. Vi går gjennom forslaget til endringer, og hvilke konsekvenser det kan få for din bedrift om forslaget blir vedtatt.    

Individuelle samtaler
Noen sitter gjerne med spørsmål som de ikke ønsker å fremme i plenum. Vi har derfor satt av tid etter seminaret til individuelle samtaler med de som måtte ønske dette. Samtalen er uforpliktende og gratis, og vi er selvsagt underlagt taushetsplikt. Meld din interesse i påmeldingsskjemaet.

Tidspunkt og påmelding
Seminaret finner sted i våre lokaler i Tollbugt. 3, Ålesund onsdag den 27. september kl. 08.30 – 10.00. Det er ingen deltakeravgift og begrenset antall plasser.  

Meld deg på ved å trykke på knappen her. Vi byr på frokost og kaffe!

Vel møtt!