Seminar Ålesund | Et arbeidsliv i stadig endring

Tiden etter regjeringsskifte har vært preget av mange og betydelige endringer i norsk arbeidsliv. Flere nye regler har allerede trådt i kraft og det er ventet ytterligere endringer i løpet av det kommende året. Endringene skjer i et høyt tempo, og det kan være vanskelig å holde full oversikt.

Vi ser nærmere på de viktigste vedtatte og foreslåtte endringene på arbeidsrettens område og hvordan dere som arbeidsgivere bør innrette dere i tiden fremover. Vi gir også en oppsummering av utvalgt ny rettspraksis.

Tidspunkt og påmelding

Seminaret finner sted i våre lokaler i Tollbugt. 3, Ålesund tirsdag den 13. juni kl. 08.30 – 10.00. Det er ingen deltakeravgift og begrenset antall plasser.

Meld deg på her. Vi byr på frokost og kaffe fra kl. 08.00!

Vel møtt!