Seminar Ålesund | Kompetanse i omstilling

SANDS inviterer ledere og deg som jobber med HR til julefrokost og seminar i samarbeid med Converto torsdag 15. desember kl. 08.30 - 10.00.

Det å sikre at virksomheten beholder og utvikler nødvendig kompetanse i omstillingsprosesser kan være kritisk for virksomhetens konkurranseevne. Det kan noen ganger være nødvendig å rekruttere ny kompetanse samtidig som virksomheten har behov for å redusere deler av bemanningen. Hvordan gjennomføre gode omstillings- og nedbemanningsprosesser på en måte som sikrer virksomhetens behov for riktig kompetanse? 

Omstilling og nedbemanning handler om mennesker. Vi vil se nærmere på hvordan prosesser kan gjennomføres på en måte som ivaretar ansatte og selskapets interesser på best mulig måte. Vi behandler også bruken av utvalgskrets og utvelgelseskriterier samt viktigheten av å kartlegge nødvendig og eksisterende kompetanse, både i forkant av og under selve gjennomføringen av prosessen.

I tillegg til våre arbeidsrettseksperter bidrar Jan-Inge Sætre og Linn Aasestrand fra Converto med praktiske erfaringer og tips fra omstillingsprosesser.

Meld inn spørsmål
Dersom du sitter med konkrete spørsmål eller problemstillinger som du ønsker at foredragsholderne skal berøre under seminaret, er du velkommen til å melde disse inn på forhånd til Malin Stenseth.

Tidspunkt og påmelding
Seminaret finner sted i våre lokaler i Tollbugata 3. Det faglige programmet starter kl. 08.30 og vi holder på til kl. 10.00. Vi serverer julefrokost fra kl. 08.00. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift og begrenset antall plasser.

Etter programmet vil foredragsholderne være tilgjengelig for samtale om temaene.

Vel møtt!