Seminar Bergen | Mangler og håndtering av reklamasjons- og foreldelsesfrister

SANDS i Bergen har gleden av å invitere til frokostseminar om mangler og håndtering av reklamasjons- og foreldelsesfrister i entreprisekontrakter.

Oppfølging av mangler og da særlig håndtering av reklamasjons- og foreldelsesfrister er et komplekst tema som ofte skaper utfordringer i løpende kontraktsforhold. Vi vil i dette seminaret redegjøre for mangelsreguleringene i NS-kontraktene, og belyse hvordan de ulike reklamasjons- og foreldelsesfristene kan føre til at rettmessige krav går tapt.

Seminaret har som mål å gi deltakerne en bedre forståelse av regelverket og samspillet mellom de ulike fristene, samt hvordan man kan unngå de vanligste fallgruvene.

Temaer som skal behandles inkluderer:

  • Mangelsbestemmelsene i NS-kontraktene, herunder forskjellene mellom utførelsesentreprise og totalentreprise og forholdet til prosjekterings- og rådgiveransvaret
  • Reklamasjonsfrister i NS-kontraktene
  • Foreldelse av mangelskrav overfor entreprenør og underentreprenør, samt foreldelse av den prosjekterendes ansvar for rådgiverfeil
  • Forholdet mellom reklamasjons- og foreldelsesfrister
  • Mulige fallgruver for entreprenør og byggherre

Tidspunkt og påmelding
Seminaret vil bli holdt på Hotel Norge i Bergen, torsdag 08. februar 2024 fra 08.30-10.30.
Vi byr på kaffe og en liten snack fra kl. 08.15.

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er begrenset med plasser, så meld deg på snarest. Det er ingen deltakeravgift. 

Vel møtt!