Alf Johan Knag

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg). Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). 

Alf Johan er spesialist i kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Alf Johan gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Alf Johan har også erfaring med eiendomsutvikling, kjøp/salg, plan- og bygningsrett, utbyggingsavtaler, myndighetskontakt og politiske beslutningsprosesser. Han har lang og omfattende praksis som prosedyreadvokat innen sine spesialområder.

Alf Johan er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år.

Alf Johan er foreleser ved Juristenes Utdanningssenters obligatoriske Advokatkurs, om temaene «Prosedyreteknikk i sivile saker» og «Avhør av parter og vitner». Han holder også jevnlige fordypningskurs om prosedyreteknikk og retorikk.

Alf Johan har tidligere arbeidet i DLA Piper og Undervisningsbygg, Oslo kommune. Han er sertifisert mekler av Den norske Advokatforening, og er oppnevnt i de faste meklingsutvalgene til Gulating lagmannsrett og tingrettene i Bergen og Sunnhordland.

2015–2022

SANDS Advokatfirma DA

Styremedlem
2009–

SANDS Advokatfirma DA

Partner | Faggruppeleder
2007–

Juristenes utdanningssenter

Fast kursleder i prosedyreteknikk
2005–2008

Norges Handelshøyskole

Sensor i rettsvitenskap
2003–

Entreprenørforeningen

Fast kursleder i entrepriserett | Bygg og anlegg
2002–2008

Advokatfirma DLA Piper

Senioradvokat | Advokat | Styremedlem
2000–2002

Føyen Advokatfirma DA

Advokat
1999–2000

Advokatfirma Danielsen & Co

Advokatfullmektig
1998–1999

Oslo kommune

Juridisk konsulent
1998

Universitetet i Oslo

Cand. Jur.
1996

Universitetet i Bergen

Spesialfag i Bygge- og entrepriserett
2016

Meklingsakademiet - Den norske advokatforening

2008

Harvard Law School - Program on Negotiation - kurs i forhandlingsteknikk

2023

Entrepriserettsforeningen i Bergen; Finseseminaret – Miljøkrav i bygg og anlegg

2023

Juristenes Utdanningssenter; Entreprisedagen – div. entrepriserettslige temaer

2023

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, SANDS og Kluge; Entreprisedagen i Vest – Miljøkrav i bygg og anlegg

"På Rett Grunn" - Hvordan skrive kontrakt - en sann historie om ønsketenkning, ukyndighet og annen konfliktskapende virksomhet.

2024

Legal 500

Recommended lawyer i kategorien “Construction”