Seminar Bergen | Nye dommer fra Høyesterett

Velkommen til nytt morgenseminar med gjennomgang av den siste tids rettsutvikling fra Høyesterett.

Høyesterett har i senere tid avsagt en rekke nye dommer om entrepriserett. Dette gjelder bl.a. følgende aktuelle temaer:

  • Foreldelse av utbedringskrav og betydningen av utbedringsarbeider
  • Kan man få dagmulkt dersom det er satt av for kort byggetid etter byggherreforskriften?
  • Er det rom for revisjon av urimelige avtaler etter avtalelovens §36 i entrepriseretten?
  • Gir endring i arbeidsgiveravgiften grunnlag for økt vederlag?
  • Hvilken betydning har dagmulktskravet for beregning av merverdiavgift?
  • Er det krav til estimering av kostnader til plunder og heft ved defensiv forsering?
  • Hvor lenge vil en forliksklage avbryte søksmålsfristen etter Norsk Standard?
  • Når har en oppdragsgiver saklig grunn til å avlyse en tilbudskonkurranse?

Vi gir en kort gjennomgang av dommene, og redegjør for avklaringene fra Høyesterett.

Tidspunkt og påmelding

Dette seminaret finner sted på Hotel Terminus torsdag 30. mars kl. 08.30-10.30. Meld deg på ved å trykke her. Det er ingen deltakeravgift. Vi byr på kaffe og en liten snack fra kl. 08.00.

Vel møtt!