Seminar Tønsberg | Innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak / Utsatt tidfesting av moms

Vi har gleden av å invitere til morgenseminar der vi vil ta for oss to aktuelle temaer som er relevante for alle som leier inn arbeidskraft i alle bransjer og aktører i bygg- og anleggsbransjen, både på entreprenør- og byggherresiden. Seminaret passer også andre virksomheter som kjøper, utvikler, prosjekterer eller produserer anlegg og andre formuesgoder på bestilling. Regnskapsfunksjoner i slike virksomheter kan også ha interesse av seminaret.

Når kan du benytte ekstern eller innleid arbeidskraft? Og hvordan kan virksomheter tilpasse seg de nye reglene?

Som hovedregel skal arbeidstakere ansettes fast. Bruk av ekstern eller innleid arbeidskraft er likevel ikke uvanlig, enten det skjer i form av innleie fra et bemanningsbyrå, innleie fra en produksjonsbedrift, eller som kjøp av en tjeneste (entreprise).

Det er vedtatt betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. Reglene trer i kraft 1. april 2023 for nye avtaler, og det gjelder en overgangsperiode på tre måneder for inngåtte avtaler. Grensen mellom innleie og entreprise blir også lovfestet ved samme lovendring.

Vi redegjør for hva lovendringen innebærer og hvordan virksomheter kan tilpasse deg det nye regelverket. Vi vil blant annet angi når innleie fra henholdsvis bemanningsforetak og produksjonsbedrift er tillatt, trekke opp skillet mellom entreprise og innleie, og gi praktiske tips om innleie av arbeidskraft.

 

Utsatt tidfesting av moms for omtvistede krav

Nye regler for tidfesting av merverdiavgift på omtvistede krav trådte endelig i kraft 1. januar 2023. Entreprenører vil ikke lenger måtte binde opp likvide midler i merverdiavgift på omtvistede og ubetalte krav, noe som vil få stor praktisk og økonomisk betydning i et krevende marked.

Denne nye ordningen er imidlertid begrenset til «tilvirkningskontrakter», og det er også krav om «rimelig tvil» om kreditor har rett på betaling. Vi ser nærmere vilkårene, hva lovendringen innebærer, utfordringene og gir praktiske tips.

 

Tidspunkt og påmeldingSeminaret finner sted i våre lokaler i Nedre Langgate 37, Tønsberg torsdag den 2. mars kl. 08.00 – 10.00. Det er ingen deltakeravgift og begrenset antall plasser.Meld deg på her. Vi serverer kaffe og drikke.Vel møtt!