Seminar Trondheim | Entreprenørens krav på fristforlengelse og forslag til nytt anskaffelsesregelverk

Seminaret tar for seg de typiske utfordringene entreprenøren har ved krav om fristforlengelse. Dette er et av de temaene som skaper størst problemer i forholdet mellom partene i et byggeprosjekt. Kravet har gjerne stor økonomisk betydning for både byggherre og entreprenør, og partenes syn på «årsak og virkning» er ofte sprikende.
Blant problemstillingene som skal behandles på seminaret kan vi nevne:

  • Fremdriftsplanens rolle
  • Hva er «kritisk linje», og hvilken betydning har det?
  • Kravet til årsakssammenheng mellom byggherrens forhold og hindringen
  • Beregning av fristforlengelsens varighet
  • Hvilken betydning spiller «slakken» i beregningen?
  • Entreprenørens bevisbyrde og krav til dokumentasjon
  • Korrekt varsling av fristforlengelse

Forslag til nytt anskaffelsesregelverk

Første del av anskaffelsesutvalgets forslag til nytt anskaffelsesregelverk er lansert. I seminaret vil vi gjennomgå de viktigste endringsforslagene. Vi vil også gjennomgå de strengere klima- og miljøkrav som allerede er vedtatt og trådt i kraft.

Tidspunkt og påmelding

Seminaret foregår på Clarion Hotel & Congress i Trondheim, onsdag 28. februar kl. 08.30 - 10.00. Vi serverer frokost fra kl. 08.15.

Meld deg på ved å trykke på denne linken innen 23. februar. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!