Webinar | Forkjøpsretter

Forkjøpsretter dukker med jevne mellomrom opp i transaksjoner. Retten kan f.eks. ha blitt etablert av en tidligere eier eller følge av en leiekontrakt.

Felles for dem er at de bør avklares før closing, for konsekvensene av å måtte gi fra seg eiendommen kan bli betydelige.

I dette webinaret ser vi nærmere på noen sentrale temaer innen forkjøpsretter relatert til transaksjoner:

  • Hva er en forkjøpsrett?
  • Når kan den gjøres gjeldende – salg av eiendom/aksjer?
  • Kan man sikre seg en forhåndsavklaring?
  • Faller retten bort på tid?
  • Hvilket subjekt kan kreves ervervet – eiendom/aksjer?
  • Til hvilken pris og betingelser? – skatt/mva.

Dette webinaret passer for eiendomsmeglere, eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og andre  som er involvert i kontrakter hvor forkjøpsretter er aktuelt.

Tidspunkt og påmelding 
Webinaret foregår på Teams og holdes onsdag 4. mai kl. 08.30 – 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!