Webinar | Hvordan utforme et godt konkurransegrunnlag i tråd med anskaffelsesregelverket

Anskaffelsesregelverket stiller strenge krav til hvordan kunngjøring og konkurransegrunnlag i en offentlig anskaffelse skal utformes for å være i tråd med anskaffelsesregelverket. Mangelfulle konkurransegrunnlag kan medføre blant annet feil i konkurransegjennomføringen og avlysningsplikt. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for oppdragsgiver.

Hele SANDS nasjonale faggruppe i offentlige anskaffelser vil guide deg gjennom hvilke krav som stilles, og hvordan konkurransegrunnlaget bør utformes for å fylle kravene i anskaffelsesregelverket. Foredragsholderne er presentert nederst på siden. Vi vil gi eksempler på hvordan kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier bør eller kan utformes avhengig av type anskaffelse. Vi vil fokusere på hvordan oppdragsgivers behov best mulig kan ivaretas ved utformingen, og de krav som stilles.Videre vil vi fokusere på hvordan en offentlig oppdragsgiver kan ta miljøhensyn i anskaffelsene sine – i tråd med de krav som påhviler offentlige oppdragsgivere ved offentlige anskaffelser. 

Tidspunkt og påmelding

Webinaret avholdes onsdag 20. mai kl. 09.00 - 11.30, inkl. 15 minutters pause. Deltakelse er gratis og er et tilbud til alle offentlige oppdragsgivere. Det er muligheter for å sende inn spørsmål/problemstillinger både på forhånd til Åshild Fløisand  og underveis i webinaret, så vil vi besvare disse i løpet av sendingen.

Meld deg på ved å trykke denne lenken.

Velkommen!