Webinar | Koronakrisen - hva nå? Klassiske dilemma ved omstilling og nedbemanning, og praktiske løsninger til dette

Det har uten tvil vært en omveltning for mange virksomheter de siste ukene. Det er nå et enormt antall permitterte arbeidstakere. Permittering er i sin natur en midlertidig ordning og på et eller annet tidspunkt må virksomheten ta stilling til om situasjonen tilsier at det er nødvendig å gjennomføre en nedbemanningsprosess.

Hvordan skal denne i så fall gjennomføres? Er det spesielle ting man må tenke på i en situasjon hvor ansatte allerede er permittert? Og hvordan kan virksomheter gå frem for å best sikre at man har rett kompetanse i virksomheten fremover?
 
Vi gir deg konkrete og praktiske råd for hvordan gå fram i slike prosesser. 

Ellen Gooderham og Jardar Bruun-Teigen jobber begge til daglig som advokater med arbeidsrett i SANDS og vil ha en praktisk gjennomgang av de rettslige sidene ved en nedbemanning.

Ane Storhaug Grøndahl er konsulent i Mercuri Urval og vil gi en praktisk innføring i hvordan virksomheten kan gå frem for å kartlegge både kompetansebehov og kompetanse hos den enkelte medarbeider. 
 

Tidspunkt

Webinaret finner sted onsdag 6. mai kl. 11.00 - 12.00.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken, så vil vi sende deg påloggingslink i forkant av webinaret. Deltakelse er gratis.

Vel møtt!