Webinar | Opphør av arbeidsforhold med grunnlag i arbeidstakers forhold

I forrige webinar tok vi for oss oppsigelser som er begrunnet i virksomhetens forhold. Oppsigelse kan også gis på bakgrunn av arbeidstakers eget forhold. Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold vil særlig være aktuelt ved gjentatte, langvarige eller enkeltstående alvorlige pliktbrudd, typisk mangelfulle arbeidsprestasjoner, ugyldig fravær, ordrenekt, illojalitet eller samarbeidsproblemer og trakassering. 

For de mest alvorlige tilfellene kan slike brudd også gi grunnlag for avskjed. Saklig oppsigelse kan også være begrunnet i langvarig sykefravær, men forutsetter da blant annet at arbeidsgiver har oppfylt sin tilretteleggingsplikt.

Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjed, og hva skal til for å kunne avslutte arbeidsforholdet med grunnlag i pliktbrudd, mislighold eller sykefravær? Vi ser på både typetilfeller og saksbehandlingsregler for oppsigelse og avskjed.

I tillegg til programleder Elisabeth Solvang og SANDS’ arbeidsrettseksperter, får vi besøk av Anne Holstad, VP Human Resources/HR Direktør i Jets Vacuum AS, som deler sine praktiske erfaringer rundt temaet.

Tidspunkt og påmelding 
Webinaret sendes fra studio onsdag 2. mars kl. 08.30 – 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis i sendingen. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!