Webinar | Tilbudsutforming - hvordan øke vinnersjansen?

Mange tilbud som leveres inn i offentlige konkurranser har feil og mangler som dessverre fører til avvisning av tilbudet, og det er årlig svært mange tvister om dette. Dette ses ofte i form av mangler i dokumentasjonen som skal leveres, eller underprioritering av viktige deler av tilbudsbesvarelsen. Dette kan føre til avvisning eller til at leverandøren ikke vinner konkurransen.

Vi erfarer at mange leverandører ville stått sterkere i konkurransene hvis de hadde hatt bedre rutiner for tilbudsfasen og bedre kunnskaper om mulighetene i prosessen. Ved utarbeidelse av tilbud er det behov for innsikt i anskaffelsesregelverket og i oppdragsgivers ønsker for leveransen. 

Vi vil se nærmere på krav og tildelingskriterier brukt i store offentlige anskaffelser de siste årene, og komme med praktiske tips til tilbudsprosessen.

Tidspunkt og påmelding

Webinaret foregår på Teams 17. oktober fra kl. 08.30 – 09.30. Du vil få tilsendt link for deltakelse i god tid før start. Meld deg på ved å trykke på knappen under. Det er ingen deltakeravgift. 

Meld deg på her.

Vel møtt!