Webinar | Utbyggingsprosjekter - tips til selskapsrettslig organisering

Webinaret vil ta for seg praktiske tips for selskapsrettslig organiseringer av ulike type utviklingsprosjekter og skatte- og avgiftsmessige konsekvenser. 

Webinaret vil være praktisk rettet med eksempler fra konkrete prosjekter innenfor både utvikling av næringstomter, kombinerte bolig- og næringsprosjekter samt rene boligprosjekter. Dette webinaret passer for eiendomsutviklere, private eiendomsinvestorer og prosjektmeglere.

Tidspunkt og påmelding
Dette webinaret holdes onsdag 1. juni kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link for deltagelse i god tid før start.

Vel møtt!