Roger Engebretsen

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Roger Engebretsen er har betydelig erfaring med skatt og avgift, selskapsrett og transaksjonsarbeid. Han arbeider særlig innenfor grensesnittet mellom skatte- og selskapsrett i forbindelse med selskapsstrukturering og transaksjoner, herunder i forbindelse med større eiendomsutviklingsprosjekter, strukturering av eiendomsselskaper samt transaksjoner og forhandlinger. I slike prosjekter dekker han skatt, merverdiavgift, dokumentavgift og selskapsrettslige forhold.

Roger bistår også i forbindelse med bokettersyn og øvrige ligningssaker for bedrifter og i forbindelse med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter på eiernivå.

Han har med sin økonomibakgrunn samt mange års arbeidserfaring fra EY også arbeidet mye med spørsmål av regnskapsrettslig karakter og problemstillinger i grenseland mellom juss og finans.

Kompetanseområder

2020–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2019–2020

SANDS Advokatfirma DA

Special Counsel
2013–2019

Ernst & Young

Associate Partner | Senior Manager | Advokat
2011–2013

Grette DA

Advokat | Advokatfullmektig
2009–2011

Ernst & Young

Advokatfullmektig
2009

Universitetet i Oslo

Master i Rettsvitenskap
2004

Handelshøyskolen BI

Bachelor regnskap og revisjon
Legal 500

Legal 500

Recommended lawyer i kategorien “Real estate”