Webinar | Virksomhetsoverdragelse: Hvilke rettigheter og plikter har ansatte og arbeidsgivere

Overdragelse av virksomhet, eller en del av denne, utløser en rekke rettigheter for de ansatte og tilsvarende plikter for arbeidsgiver. Både av arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven fremgår det blant annet at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter skal overføres til ny arbeidsgiver. Dette innebærer at ny arbeidsgiver vil være forpliktet til å videreføre de ansattes arbeidsbetingelser på den tiden da overdragelsen skjedde. I tillegg påhviler det arbeidsgiver strenge krav til informasjon og drøfting med både tillitsvalgte og ansatte.

Bakgrunnen for reglene om virksomhetsoverdragelse er å sikre at de ansattes rettigheter og arbeidsvilkår ikke svekkes som følge av overdragelsen. Ny arbeidsgiver vil derfor ikke ha større adgang til å gjøre endringer i arbeidsvilkårene enn tidligere arbeidsgiver, og heller ikke ha anledning til å gå til oppsigelse av en eller flere ansatte med grunnlag i virksomhetsoverdragelsen.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke situasjoner som utløser reglene om virksomhetsoverdragelse før organisatoriske endringsprosesser igangsettes. Vi ser på hva som skal til for at reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse og guider deg gjennom prosessen.

I tillegg til programleder Elisabeth Solvang og SANDS’ arbeidsrettseksperter, får vi besøk av Stian Østrem, SVP Operations i Cflow Fish Handling AS, som deler sine praktiske erfaringer rundt temaet.

Tidspunkt og påmelding 
Webinaret sendes fra studio torsdag 18. november kl. 08.30 – 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!