Endre Odland Skogland

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Endre Skogland jobber med en rekke varierte og komplekse problemstillinger primært innenfor eiendomsfeltet. Han har spesialisert seg i tvisteløsning og rådgivning innenfor fast eiendom, kontraktsrett og plan- og bygningsrett. Endre har også erfaring med saker blant annet innenfor entreprise, boligrett, erstatningsrett, tomtefeste og jordskifte.


2021–

SANDS Advokatfirma DA

Advokat | Advokatfullmektig
2018–2020

Universitetet i Bergen

Arbeidsgruppeleder
2021

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap
2024

Byggeindustrien (bygg.no)

Departementet ønsker å øke tilgangen på boligkjøpsmodeller
https://www.bygg.no/innlegg-departementet-onsker-a-oke-tilgangen-pa-boligkjopsmodeller/1543974!/