Espen Johannessen

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Espen Johannessen har gjennom 20 år særlig arbeidet med bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere, med rådgivning i konkrete saker og prosesser, utredninger, forhandlinger og prosedyre innenfor alle emner i arbeidsrett og tjenestemannsrett.

Han har også omfattende erfaring innenfor entrepriserett. Han bistår ved utarbeidelse av standardavtaler og tilpasninger i forhold til det som ellers følger av standardene til Norsk Standard. Videre bistår han i forhandlinger og inngåelse av entrepriseavtaler, organisering av partsforholdet på byggherre- og entreprenørsiden, rådgivning knyttet til strategi og rettsspørsmål under utførelsen av arbeidet, i tilknytning til sluttoppgjør og ved tvister knyttet til sluttoppgjør.

Espen har videre omfattende erfaring innen kontraktsrett. Han bistår partene ved utforming av avtaler, ved tolking av avtaler knyttet til tvister om partenes rettigheter og plikter, i tilknytning til mislighold, mv.

Han prosederer regelmessig saker for domstolene innenfor sine spesialområder. Han har undervist i arbeidsrett spesialfag og i kontraktsrett ved Det Juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet, i perioden 2005–2017.

Espen Johannessen is one of the most professional individuals I have worked with. - Legal 500
A knowledgeable lawyer with long-standing expertise in the employment space. - Chambers
2002–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2000–2002

PwC

Advokat
1999–2000

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Advokatfullmektig
1997–1999

Vinger og Odal Sorenskriverembete

Dommerfullmektig
1994–1997

Det juridiske fakultetet ved UiT

Amanuensis
1994

Universitetet i Tromsø

Cand. jur.

"Rettskrav på stillinger ved omorganiseringer i næringslivet”

2024

Legal 500

Recommended lawyer i kategorien “Employment”
i en periode på 9 år

Bedriftsdemokratinemnda

Medlem

Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett

Tidligere medlem