Harald Ellefsen

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Harald Ellefsens hovedområde er havbruk/havbruksrett, med hovedvekt på de regulatoriske områdene, men arbeider også innenfor andre områder, i skjæringspunktet mellom næringsliv og offentlig forvaltning.

Harald bistår næringslivet med strategisk rådgivning, prosjekt-/forretningsutvikling og myndighetskontakt. Han har lang erfaring fra ulike prosjekter med behov for tilrettelegging for offentlig forvaltning på administrativt og politisk nivå.

Harald var innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag 1985–1997, etter å ha vært 1. vararepresentant 1981–1985. Han møtte fast på Stortinget fra 1983.

Kompetanseområder

1999–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
1997–1999

Egen praksis

Advokat
1989–1997

Medlem av Finanskomiteen

1985–1989

Nestleder i Justiskomiteen

1983–1985

Medlem av Forbruker- og administrasjonskomiteen

1983–1997

Stortingsrepresentant

1981–1982

Sekretær

Regjeringsoppnevnte granskningskommisjon for Rekstensaken
1978–1979

Dommerfullmektig

1977–1981

Påtalejurist, bl.a. politiinspektør

1976

Universitetet i Oslo

Cand. jur.,
1972

Studier i statsvitenskap

Drew University i USA