Lars Tormodsgard

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Lars Tormodsgard arbeider hovedsakelig med transaksjoner og generell rådgivning mot norske og internasjonale klienter innenfor det forretningsjuridiske området, inkludert bistand i forbindelse med tvisteprosesser om kommersielle forhold. Han bistår regelmessig i saker for alminnelige domstoler, samt i voldgiftsprosesser. Han har de siste årene bistått i et antall komplekse rettssaker som også har involvert krevende prosessuelle vurderinger, herunder saker om jurisdiksjonsspørsmål. Lars samarbeider tett med utenlandske advokatforbindelser i norske rettsprosesser/saker som involverer norske parter, og har bidratt inn i flere prosesser som har involvert samtidig bistand fra flernasjonale advokatteam.

Lars har i hele sin advokatgjerning hatt fokus på krysningen mellom selskapsrett og tvist/prosess, herunder ansvarssaker (styre- og profesjonsansvar). Siden 2005 har han hatt sensoroppdrag for Universitetet i Bergen.

Det nevnes at Lars var en av to prosessfullmektiger i den såkalte Westerdals-saken. I denne saken saksøkte 472 studenter Westersdals School of Communication med krav om tilbakebetaling av ulovlig innkrevde skolepenger (ca. 30 millioner). Kravet førte frem i sin helhet, og ble i 2018 kåret til årets juridiske prestasjon i Finansavisen.

Han har en rekke styreverv, inkludert i SANDS.

2013–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2008–2013

Arntzen de Besche Advokatfirma DA

Senioradvokat
2005–2008

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Advokat
2004/2005

Universitetet i Bergen

Cand. jur.
2005

Norges Handelshøyskole

Bachelor i økonomi og administrasjon