Lennart Garnes

Special counsel

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Lennart Garnes arbeider særlig med saker vedrørende regulatoriske eller konkurransemessige hindre for næringsutøvelse og markedstilgang basert på EØS-avtalens regler om fri flyt, konkurranse og statsstøtte. Han bistår både private og offentlige klienter innen ovennevnte regelsett, blant annet med utredningsoppdrag og prosesser overfor nasjonale myndigheter og ESA. Erfaring fra norsk og europeisk forvaltning har gitt ham førstehåndsinnsikt i de politiske og juridiske prosesser reglene blir til og virker innen. Innen sine fagfelt er han jevnlig involvert i prosesser for domstolene.

Kompetanseområder

2012 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig | Senioradvokat
2010 - 2012

EFTAs overvåkningsorgan - «ESA»

Officer
2007 - 2010

Samferdselsdepartementet

Seniorrådgiver
2005 - 2007

Vegdirektoratet

Rådgiver
2003 - 2005

Styrkebidraget til Afghanistan og Generaladvokatembetet

Vernepliktig jurist | juridisk rådgiver (major) | krigsadvokatfullmektig
2003

Universitetet i Oslo

Cand. jur.
2003

University of Durnham (UK)

Master of European and International law (LLM)

Innen EU-/EØS-, konkurranse- og statsstøtterett, har Garnes medvirket til en rekke utredninger og betenkninger for departementer, andre statlige organer, kommuner og næringsorganisasjoner.