Marit E. Kirkhusmo

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Marit E. Kirkhusmo er spesialisert innenfor områdene shipping, offshore og finansiering og har 25 års erfaring som advokat innenfor disse fagfeltene. Hun arbeider med et bredt spekter at saker innenfor disse områdene, herunder transaksjoner knyttet til kjøp og salg, sale leasebacks og bygging av skip, finansiering, M&A og restrukturering, samt generell rådgivning og tvisteløsning. Marit bistår ulike aktører, herunder rederier, meglere, finansieringsforetak, forsikringsselskaper, managere og agenter.

Marit har lang kommersiell- og internasjonal erfaring. Hun var i mange år juridisk direktør i Eitzen-gruppen, som på sitt største omfattet 4 børsnoterte selskaper og en rekke private selskaper, både i perioden gruppen var i sterk vekst og senere da gruppen ble restrukturert. Fra denne perioden har hun bransjeerfaring med kjøp, salg, bygging og finansiering av skip, samt med med M&A og restrukturering i et betydelig omfang.

Marit har betydelig erfaring som styremedlem for private og offentlige selskaper. Hun er styreleder i SANDS og var styremedlem i GIEK – Garanti-instituttet for eksportkreditt frem til 2021.

2017–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2014–2016

Advokatfirmaet Ræder AS

Partner
2012–2014

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokat
2005–2012

Camillo Eitzen & co ASA

Juridisk direktør
2005

Norges Rederiforbund

Advokat
1998–2004

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Advokat
1997

Universitetet i Oslo

Cand. jur.
1993–1994

Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo

Vitenskapelig Assistent

MarIus nr. 228.

«Mannskapets rettsstilling når kontraktsmotparten er et konsernselskap»
2024

Legal 500

Recommended lawyer i kategorien “Maritime law”
2008 -

Den norske sjørettsforening

Medlem valgkomitteen
2022 -

SANDS Advokatfirma DA

Styreleder
2019 - 2022

SANDS Advokatfirma DA

Styremedlem
2020 -

TECO 2030 ASA

Styremedlem
2020 -

Source Energy AS

Styremedlem
2017 - 2021

Støperigata Holding AS

Styremedlem
2017 - 2021

Støperigata Offshore AS

Styremedlem
2014 - 2021

GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt)

Styremedlem