Sanksjoner og eksportkontroll

Dagens internasjonale samfunn viser hvor viktig det er å ha oversikt over hvem man gjør forretninger med, og hvor eventuelle midler stammer fra. Et brudd på de internasjonale sanksjonene og/eller norsk lovgivning relatert til eksportkontroll kan få store konsekvenser for et selskaps omdømme, strafferettslig og sivilrettslig.

Regelverket er omfattende og er i stadig endring.

SANDS sitt sanksjon og eksportkontroll team rådgir og bistår klienter jevnlig med regelverkets rekkevidde og hvilke grep en klient bør ta for å minimere sanksjonsrisiko.

 

Vi bistår, blant annet, med:

Relaterte artikler