Morten Hugo Berger

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Morten Berger arbeider i hovedsak med tvisteløsning og prosedyre innenfor entreprise og kontraktsrett, og har i tillegg særlig kompetanse innen miljørett.

Morten bistår fortløpende en rekke private og offentlige virksomheter innen de nevnte rettsområdene. Han har betydelig erfaring med entreprisetvister og bistår i tillegg med utarbeidelse av entreprisekontrakter. På kontraktsrettens område har Morten omfattende erfaring både med forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter samt med kontraktstvister.

Innen miljørett bistår Morten klienter innenfor et bredt spekter av miljørettslige problemstillinger, blant annet i spørsmål relatert til privatrettslig og offentligrettslig ansvar for forurensning (i grunn, sjø og luft) og avfall, behandling av utslippssøknader og miljøkonsekvensanalyser, environmental due diligence, kontraktsregulering av miljøansvar, naborettslige spørsmål knyttet til forurensning/støy fra anlegg og infrastruktur, samt krav knyttet til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Berger er, som en av få i Norge, anbefalt i advokatguiden "PLC Which Lawyer?" innenfor miljørett.

Ved siden av omfattende tvistekompetanse innenfor sine spesialområder, har han også betydelig erfaring som privatoppnevnt forvarer for foretak ved påståtte brudd helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning (foretaksstraff).

2016–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2001–2016

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Partner | Senioradvokat | Advokat | Advokatfullmektig
1999–2000

Universitetet i Oslo - Norsk institutt for sjørett

Vitenskapelig assistent
2001

Universitetet i Oslo

Cand. jur.