Ole-Martin Lund Andreassen

Partner, Dr. Juris.

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Ole-Martin Lund Andreassen har spesialkompetanse innenfor fiskeri-/havbruksrett og selskapsrett. Han har hatt en rekke styreverv, særlig innenfor fiskeri og maritim virksomhet og har også spesialkompetanse knyttet til strategisk rådgivning mot daglig ledelse og styre i slike virksomheter.

Innenfor havbruk har Ole-Martin bistått oppdrettsselskaper med sin kompetanse bl.a. i spørsmål knyttet til kystsoneplanlegging, lokalitetsklarering, konsesjoner og konsesjonsvilkår, samt overdragelse av virksomhet. Innenfor fiskeri har han særlig bistått fiskebåtrederier og har en spesialkompetanse knyttet til bl.a. overdragelse av fartøy og fiskerettigheter. Ole-Martin er rangert som en av landets fremste fiskeriadvokater og er leder av SANDS' faggruppe for fiskeri/havbruk. Han har for en periode på 6 år vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fiskeri og havbruk.

Innenfor selskapsrett har Ole-Martin spesialkompetanse innenfor selskapers kapitalforhold, styrets oppgaver og ansvar, granskning og aksjeeiertvister. Han har også en omfattende erfaring i rådgivning knyttet til styrets håndtering av virksomheter med økonomiske eller omdømme utfordringer, samt bistand til aksjeeiere og selskapsorganer håndtering av akseeiertvister. Andreassen har en doktorgrad innenfor temaet «kreditorvern» og har i flere år hatt forelesninger i selskapsrett ved Universitetet i Tromsø. Han har for en periode på 6 år vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett.

Han er er rangert blant Norges aller fremste advokater i kategorien «fiskeri og havbruk» i Finansavisens advokatundersøkelse 2016.

Kompetanseområder

2002–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
1999–2002

PwC

Partner
1995–1999

Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø

Doktorstipendiat/1. amanuensis
1994–1995

Egen advokatpraksis

1992–1994

Politiadvokat i Moss

1999

Universitetet i Tromsø

Dr. juris.
1990

Universitetet i Tromsø

Cand. jur.
2024

Legal 500

Recommended lawyer i kategorien “Fishing and aquaculture”