Ragnhild Berg Nilsen

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Berg Nilsen er advokat ved SANDS' kontor i Oslo og er tilknyttet firmaets faggrupper for Konfliktløsning og prosedyre og Entreprise. Hun har erfaring med offentlige anskaffelser, compliance, sanksjoner mot Russland, økonomiske straffesaker, alminnelig strafferett og ulike former for tvisteløsning.

Berg Nilsen avla mastergrad i rettsvitenskap ved UiT – Norges arktiske universitet i 2020, og har siden det arbeidet hos Elden Advokatfirma, Thommessen og SANDS. Hun har i tillegg vært politisk rådgiver for EØS- og EU-minister og minister for Nordisk samarbeid Elisabeth Aspaker og Frank Bakke-Jensen.

2023–

SANDS Advokatfirma DA

Advokat
2023

Advokatfirmaet Thommessen AS

Associate
2020–2023

Elden Advokatfirma AS

Advokat | Advokatfullmektig
2016–2017

Utenriksdepartementet

Politisk rådgiver for EØS- og EU-minister og minister for Nordisk samarbeid Elisabeth Aspaker og Frank Bakke-Jensen
2023

Skema Business School

Eksamen i grunnleggende prosjektledelse
2020

Universitetet i Tromsø

Master i rettsvitenskap

Frivillighetsvilkåret i skatteforvaltningsloven § 14‑4 bokstav d ‑ hva innebærer det å rette "frivillig"?, Skatterett 2020 3/4, Årgang 39, s. 277‑306 (https://doi.org/10.18261/issn.1504-310X-2020-03-04-04)

HR‑2021‑494‑A ‑ En uthuling av skatteamnestiet?, Skatterett 2021/2, Årgang 40, s. 90‑102 (https://doi.org/10.18261/issn.1504-310X-2021-02-03) - vitenskapelig publikasjon