Gransking

SANDS er et av Norges ledende advokatfirmaer innen gransking og compliance. Vi bistår med gransking og håndtering av kriser i alle faser – ved uforutsette hendelser, mistanker om kritikkverdige forhold, varsler og andre situasjoner hvor sakens faktiske forhold kan ligge skjult. I tillegg har granskningsgruppen i SANDS spisset kompetanse i å utføre utvidet due diligence av selskaper og aktører i markeder med mange ukjente faktorer.

Vi jobber i små og intensive team med vilje til å jobbe i felt, ut fra erkjennelsen av at virkelig verdifull informasjon som kan trimme en transaksjon eller beskytte en klients omdømme kun graves frem ved å være til stede og stille de riktige spørsmålene.

Dette jobber vi med:

Gransking og faktaundersøkelse

Vi bistår virksomheter ved mistanker knyttet til eksempelvis ansattes utøvelse av arbeidsoppgaver, lojalitets- og tillitsbrudd, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten, hos joint venture-partner eller tredjeparter, eller med undersøkelse og granskning av funn fra bakgrunnsundersøkelser (integrity due diligence) av selskaper og individer. Gransking kan etter samråd med klient også gjennomføres som forundersøkelser eller delundersøkelser. Vi er også varslingsmottak og kan foreta nærmere undersøkelser av mottatte varsler og bekymringsmeldinger. Les mer om vår eksterne varslingskanal her. 

Forebyggende granskning / undersøkelse

Klienter kan ha behov for å gjennomføre forebyggende gransking og undersøkelser uten at man har konkrete mistanker, for eksempel i forbindelse med transaksjoner og kontraktsinngåelser. Dette kan gjøres som en risikobasert oppfølging av selskaper i leverandørporteføljen eller andre tredjeparter. Les mer om vår rolle som kommersiell rådgiver og hva vi kan hjelpe din virksomhet med her.

Juridiske vurderinger av avdekket fakta

Granskingsgruppen har en bredt sammensatt juridisk og økonomisk kompetanse for å kunne vurdere de juridiske konsekvensene av granskningsfunn, for eksempel styreansvar, arbeidsrettslige problemstillinger, kontraktsutforming, reforhandling eller heving av avtaler, mulige erstatningskrav, implementering av tilleggsklausuler i avtaler, prising av target i en transaksjon etc.

«Second opinions» / kvalitetssikring av granskning og andre leveranser

Våre spesialister har inngående erfaring med å gi «second opinions» og kvalitetssikre undersøkelser gjennomført av andre rådgivere. Vi kan for eksempel hjelpe virksomheter med analyse av informasjonsinnhentingsmetoder og kvaliteten på informasjonen i blant annet transaksjoner, kontraktsforhandlinger, arbeidsrettssaker, tvister eller økokrim-saker.

Tverrfaglig samarbeid

Due Diligence på steroider

Granskingsgruppen til SANDS representerer en forretningsjusdrevet tilnærming til en etterforskningstradisjon som har ligget i de store konsulent- og revisorhusene. - Viljen til å jobbe i møtet mellom forretningsjus og strafferett er ikke jevnt fordelt blant advokater, forklarer partner Nicolai Skridshol, som leder granskingsenheten i SANDS.

Ny podkast: Granskingspodden!

Granskingspodden gir lytterne en grundigere forståelse av granskingens rolle og betydning i samfunnet. Bli med når Nicolai Skridshol og Tor Erik Heggøy, to erfarne eksperter på gransking fra SANDS Advokatfirma, setter seg ned for å prate om ulike temaer innenfor dette spennende fagfeltet. Med faglig ekspertise og engasjement utforsker de kompleksiteten og dybden i fagfeltet, og deler innsikt, tips og historier fra sine egne erfaringer.

Relaterte artikler