Tommy Arnulf

Special Counsel

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Tommy Arnulf arbeider primært med kontraktsrett, særlig innen infrastruktur og fornybar energi.

Tommy har omfattende erfaring med større utbyggingsprosjekter innen fornybar energi, inkludert solenergi, vindkraft, batterilagring (BESS), bioenergi og hybrid-prosjekter. Videre har han bred erfaring med infrastrukturprosjekter knyttet til vei, jernbane, skipstunnel og vannforsyningsanlegg (f.eks. PPP-prosjekter). Utover å bistå klienter i Norge, inkluderer erfaringen hans prosjekter i Europa, Afrika og Sør-Amerika.

Han har videre bred erfaring med fabrikasjonskontrakter og andre tilvirkningskontrakter, samt gassalgsskontrakter.

Tommy har god kjennskap til standardkontraktene som brukes innen ulike bransjer, i Norge og internasjonalt.

Foruten rådgivning, har Tommy omfattende erfaring med forhandlinger og tvisteløsning i store komplekse saker for norske og internasjonale klienter, ved alminnelige domstoler og i voldgift.

2023–

SANDS Advokatfirma DA

Special Counsel
2021–2023

Scatec ASA

Senior Legal Counsel
2020–2021

Acciona

Legal Counsel (secondment)
2014–2021

Wikborg Rein Advokatfirma

Advokat | Advokatfullmektig
2013

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap

Avtalte ansvarsbegrensninger og ordre public, i Guiditta Cordero-Moss (ed.), Norsk ordre public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter og internasjonal tvisteløsning, Universitetsforlaget, 2018

Gyldighet og håndhevelse av kontraktsfastsatte ansvarsbegrensningsklausuler i voldgift, Lov og Rett, 4/2015

Overprøving av voldgiftsdommer: Henger Norge etter?, Lov og Rett, 10/2014

2014–

Universitetet i Oslo

Sensor