100 mrd. krisepakke

Regjeringen foreslår låne- og garantiordninger til norsk næringsliv på minst NOK 100 milliarder for å sikre kriserammede norske bedrifter likviditet

Forslaget innebærer en todelt ordning, som består i henholdsvis en statlig lånegaranti, og en reetablering av Statens obligasjonsfond, som opprinnelig ble etablert i 2009 som et virkemiddel under finanskrisen, og avviklet i 2014.

Den statlige lånegarantien er foreslått å ha en samlet ramme på minst NOK 50 milliarder, og er spesielt tiltenkt små og mellomstore bedrifter.

Statens obligasjonsfond er foreslått reetablert med virkning allerede fra 16. mars 2020, med en ramme på NOK 50 milliarder. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, som i dag plasserer statens sparepenger blant annet i det nordiske aksjemarkedet. Fondet er tiltenkt selskaper som i en normalsituasjon ville være låntagere i obligasjonsmarkedet.

Forslaget skal legges frem for vedtakelse i Stortinget, og de nærmere detaljene i forslaget eller tidspunkt for Stortingsbehandling av dette er foreløpig ikke kjent. 

***

SANDS har opprettet et 24/7 beredskapsteam som kan bistå med alle juridiske spørsmål knyttet til Covid-19 og ulike tiltak og pålegg fra myndighetene.