Gratulerer til Vissim!

Det norske teknologiselskapet Vissim AS med hovedsete i Horten har undertegnet en kontrakt med verdi på MNOK 125 om å levere et havovervåkningssystem som skal sørge for miljøovervåkning og tryggere ferdsel langs kysten og havområdene utenfor Benin, med økt internasjonal handel som bieffekt. Et av hovedformålene med anlegget er å oppdage og hindre piratangrep. Salget finansieres av Eksportfinansiering Norge. Vi gratulerer selskapet med en viktig kontrakt og takker for muligheten til å få arbeide med dere.

Vidar Johnsen, Guy Leonard, Christian Berg Meland og Raja Sukhdeo bisto.

SANDS Green

Det grønne skiftet angår hele næringslivet. Alt fra små, lokale familiebedrifter til store børsnoterte selskaper er allerede underlagt strenge regler, samtidig som de vil bli nødt til å tilpasse seg nye krav og reguleringer i de kommende årene. Dette skaper utfordringer, men byr også på store muligheter. Våre advokater har den nødvendige spisskompetansen til å yte verdifull rådgivning om hvordan bedrifter påvirkes av og bør innrette seg for å ta del i det grønne skiftet. Ta kontakt med en av våre spesialister innenfor din bransje for en samtale om hvordan vi kan bistå dere i dette viktige arbeidet.

På denne siden kan du finne informasjon om hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter i alle bransjer og næringer.