Gratulerer til Vissim!

Det norske teknologiselskapet Vissim AS med hovedsete i Horten har undertegnet en kontrakt med verdi på MNOK 125 om å levere et havovervåkningssystem som skal sørge for miljøovervåkning og tryggere ferdsel langs kysten og havområdene utenfor Benin, med økt internasjonal handel som bieffekt. Et av hovedformålene med anlegget er å oppdage og hindre piratangrep. Salget finansieres av Eksportfinansiering Norge. Vi gratulerer selskapet med en viktig kontrakt og takker for muligheten til å få arbeide med dere.

Vidar Johnsen, Guy Leonard, Christian Berg Meland og Raja Sukhdeo bisto.