Kort forklart: Endringsoppsigelse – hvordan går du frem?

Ved en endringsoppsigelse må du følge de samme regler og fremgangsmåte som ved en ordinær oppsigelse. Terskelen for gyldig oppsigelse vil derimot normalt være lavere ved endringsoppsigelse enn ved vanlig oppsigelse, sier advokatfullmektig Malin Stenseth i SANDS. Hva er egentlig en endringsoppsigelse, og når bør du vurdere endringsoppsigelse?

En endringsoppsigelse innebærer at arbeidstaker sies opp samtidig som du tilbyr vedkommende en ny stilling på andre vilkår.

Når er endringsoppsigelse aktuelt?

En endringsoppsigelse vil være aktuelt dersom du som arbeidsgiver har et saklig behov for å gå til oppsigelse av en arbeidstaker, men samtidig ønsker å beholde den ansatte i en annen stilling.

Endringsoppsigelse kan også være aktuelt dersom du har behov for å gjennomføre større endringer i stillingen til den ansatte. Slike endringer må gjennomføres ved en oppsigelse av arbeidsavtalen og samtidig gi tilbud om ny stilling på andre vilkår. Det er ikke nødvendig å gå til en endringsoppsigelse dersom endringen kan gjennomføres i kraft av arbeidsgivers styringsrett, forklarer Stenseth. Les mer om hva som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett her.

Terskelen for endringsoppsigelse

For at en endringsoppsigelse skal være gyldig må man i likhet med øvrige oppsigelser ha saklig grunn, og terskelen etter norsk rett er som kjent høy. Da konsekvensene for arbeidstaker ofte er mindre ved en endringsoppsigelse enn ved en ordinær oppsigelse, vil terskelen for endringsoppsigelse ofte være lavere enn ved ordinære oppsigelser.

Dette bekreftes i en nyere dom fra Høyesterett hvor en overstyrmann på Hurtigruten oppsagt fra sin stilling på grunn av feilvurderinger og kommunikasjonssvikt som resulterte i grunnberøring og tap for arbeidsgiver. Samtidig med oppsigelsen fikk den ansatte tilbud om stilling som førstestyrmann.

  • Høyesterett uttaler i dommen at det er relevant å legge vekt på om den ansatte har fått et tilbud om å fortsette i virksomheten når man skal avgjøre om oppsigelsen er saklig, sier Stenseth. De negative konsekvensene av oppsigelsen vil naturlig nok bli mindre for den ansatte i slike tilfeller.

Må være relevant og aktuelt

Vær likevel oppmerksom på at ikke alle tilbud om ny stilling vil senke terskelen for gyldig oppsigelse. Hvor stor vekt tilbudet får, vil komme an på hvor relevant og aktuelt dette tilbudet er for den ansatte, og her må både lønn, arbeidsoppgaver og stillingsnivå vurderes.

VISSTE DU AT:

  • Arbeidsmiljølovens regler må overholdes både ved ordinær oppsigelse og ved endringsoppsigelse.
  • Før arbeidstaker sies opp må spørsmålet drøftes med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgt.
  • Formkravene må følges også ved endringsoppsigelse.
  • Arbeidstaker har rett til å gjennomføre oppsigelsestiden i sin opprinnelige stilling.

***

Dersom du er usikker på prosessen, anbefaler vi deg å søke juridisk bistand i dag. SANDS’ arbeidsrettsteam bistår jevnlig arbeidsgivere som har behov for å gjennomføre endringer i arbeidsforhold og kan gi deg flere nyttige verktøy i prosessen. Ta gjerne kontakt med oss.