MADE IN NORWAY – Norsk opphavsmerke for produkter og løsninger

Sjekk ut den ferskeste satsingen på bærekraftige produkter – Made In Norway, en ny nasjonal merkeordning. Opphavsmerket ble lansert av næringsminister Jan Christian Vestre i januar 2024 og er en viktig del av “Hele Norge Eksporterer”-reformen. 

I pressemeldingen på regjeringens nettsider uttaler Vestre at:  

«Norske bedrifter har svært gode produkter og løsninger, men nordmenn er ikke alltid like gode til å selge disse gode produktene og løsningene. I mange internasjonale markeder vil det kunne ha stor verdi for en bedrift eller et produkt å tydelig kunne kobles til Norge» 

Men hvordan får du tilgang til dette eksklusive merket? Vel, det er visse vilkår som at produksjonen må foregå i Norge og krav om ansvarlighet, samt at løsningen bidrar til minst ett av FNs bærekraftsmål. I tillegg må det betales en avgift for å bruke merket. Det er Innovasjon Norge som gir tillatelse til å bruke opphavsmerket. 

I første omgang testes en pilot for merkevareordningen, og man kan registrere sin interesse allerede nå for å være blant de første bedriftene som eventuelt får bruke merket. Ordningen vil trolig være i drift i løpet av første halvdel 2024. 

Vi har stor tro på denne ordningen. Mange selskaper har allerede etablert norske assosiasjoner som en del av sin markedsstrategi, og dette merket gir dem et nytt kraftig verktøy. Det er på tide å dra nytte av den unike verdien som ofte følger med å være knyttet til norsk opphav. 

SANDS Green

Det grønne skiftet angår hele næringslivet. Alt fra små, lokale familiebedrifter til store børsnoterte selskaper er allerede underlagt strenge regler, samtidig som de vil bli nødt til å tilpasse seg nye krav og reguleringer i de kommende årene. Dette skaper utfordringer, men byr også på store muligheter. Våre advokater har den nødvendige spisskompetansen til å yte verdifull rådgivning om hvordan bedrifter påvirkes av og bør innrette seg for å ta del i det grønne skiftet. Ta kontakt med en av våre spesialister innenfor din bransje for en samtale om hvordan vi kan bistå dere i dette viktige arbeidet.

På denne siden kan du finne informasjon om hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter i alle bransjer og næringer. 

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.