Nyhetsbrev for sjømatnæringen

Du leser nå første utgave av SANDS Advokatfirma sitt nyhetsbrev for sjømatnæringen. Her vil du finne kortfattede nyheter om reguleringer og juridiske spørsmål som er aktuelle for næringen. Du kan abonnere på nyhetsbrevet på e-post ved å trykke knappen under. Redaktør for nyhetsbrevet er advokat (H) Halfdan Mellbye.

SANDS er nå ute med første episode av podkasten Sjømatpodden. Temaet er ILA og reglene for bekjempelse av fiskesykdommer i akvakultur. Podkasten finner du her eller andre steder der du vanligvis lytter til podkast.

SANDS er som vanlig aktivt til stede på Sjømatdagene som arrangeres av vår samarbeidspartner Sjømatbedriftene i disse dager. Sjømatdagene arrangeres i år digitalt. Mer informasjon finner du her.

Rettstridige overtredelsesgebyr ved for sen fornyelse av anleggssertifikat

Vi er den senere tid blitt kjent med flere saker der oppdrettere har fått forhåndsvarsel fra Fiskeridirektoratet om overtredelsesgebyr etter at de har oversittet frist for fornyelse av anleggsertifikat. Vi anbefaler oppdretterne å protestere på slike gebyr. Det er ikke adgang til å ilegge disse. Adgangen er regulert i forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven § 7. Her gis en liste over de regelbruddene som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr og denne listen omfatter kun NYTEK-forskriften § 24 som setter krav om anleggssertifikat ved etablering av anlegg. Kravet om fornyelse av sertifikat reguleres av andre bestemmelser i forskriften. Ta gjerne kontakt med oss om du har fått et slikt forhåndsvarsel.

Høring om reglene om ILA

Mattilsynet gjennomfører for tiden en høringsrunde om nye regler om bekjempelse av fiskesykdommen ILA (Infektiøs Lakseanemi). Høringsfristen er 5. februar. Opplysninger finnes på Mattilsynets hjemmeside. Et hovedspørsmål i høringen er om sykdommen fortsatt skal bekjempes med offentlige tiltak, eller om bekjempelsen skal skje gjennom friville ordninger. Du kan høre mer om forslagene på vår nye podkast.

Artikkel om landbaserte oppdrettsanlegg

Advokatene Lars Alsaker og Kenneth Steffensen har skrevet en praktisk oversiktsartikkel om aktuelle regler og reguleringer ved etablering av landbaserte oppdrettsanlegg. Artikkelen finner du her.

Forslag om nytt forurensningsregelverk

Miljødirektoratet har sammen med Fiskeridirektoratet fremmet et forslag til endringer av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø. Høringsfristen for dette regelverket var 4. januar 2021 og regelverket ligger nå til behandling hos myndighetene. Advokat Halfdan Mellbye er kritisk til noen av forslagene. Hans artikkel finner du her.

Nye finansieringsmuligheter ved oppkjøp av fiskebåtrederier

Fra 1. januar 2020 er aksjeloven endret. Dette kan ha betydning ved oppkjøp av fiskebåtrederier. Advokatene Olav Midtgaard og Erik Meyer-Lampe har skrevet en artikkel som gjennomgår regelendringene. Artikkelen finner du her.

Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet på e-post?

Registrer deg ved å trykke denne linken.