Permittering av ansatte i den akutte situasjonen for butikker og andre bedrifter i Oslo-området

Når vi alle håpet og trodde at det skulle bli bedre for innbyggerne i og rundt Oslo ble det i stedet verre. Mye verre. Med umiddelbar virkning måtte butikker og andre bedrifter stenge som resultat av den nye smittesituasjonen med utspring i Nordre Follo. Så langt er 10 kommuner direkte rammet, men det kan ikke utelukkes at andre nærliggende kommuner vil være i samme situasjon om meget kort tid.

Så hva gjør arbeidsgiver med de ansatte når butikken allerede er stengt?

For det det første er det åpenbart grunnlag for permittering. Permitteringsinstituttet er lagd for situasjoner som denne.

For det andre kan du varsle permittering med kort frist – altså kommer «2 dagers-regelen» til anvendelse. Det innebærer at 2 dager etter at arbeidsgiver har sendt ut varselet starter selve permitteringsperioden.

For det tredje er det (dessverre) slik at arbeidsgiver må betale lønn til de ansatte i 10 dager. Merk at dette er en lengre periode enn den korte arbeidsgiverperioden (2 dager) vi hadde i begynnelsen av pandemien.

Vi får håpe at regjeringen kjenner sin besøkelsestid å gjeninnfører den korte periode. Etter vår vurdering er det urimelig at arbeidsgiverne skal ta hele regningen i den første fasen av denne akutte situasjonen.

Når det gjelder saksbehandlingen i forbindelse med permittering må den tilpasses den aktuelle situasjonen. Nå som butikkene og andre bedrifter allerede er stengt må arbeidsgivere gjennomføre permitteringen hurtig.

Vi anbefaler allikevel et minimum av informasjon og drøfting i forkant av utsendelse av permitteringsvarselet. En løsning kan for eksempel være et allmøte på Teams og deretter sende ut varselet. Dette kan gjøres samme dag. I mindre bedrifter kan man eventuelt ringe til hver enkelt medarbeider.

For tariffbundet virksomhet anbefaler vi at det i alle tilfeller drøftes med de tillitsvalgte – via Teams for eksempel – og at det lages en protokoll. Med bruk av dagens teknologi bør ikke dette forsinke prosessen i særlig grad.

Dersom det permitteres mer enn 10 arbeidstakere skal det sendes melding til NAV.

Permitteringsvarselet kan sendes den enkelte på epost. Husk at det må inneholde følgende informasjon som du finner mer om i artikkelen "Koronaviruset har nådd Norge – kan du permittere de ansatte?"

Les også våre andre artikler om problemstillinger knyttet til permitteringer: