Kommentarer til statsbudsjettet 2021

Onsdag 7. oktober 2020 la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2021 med forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene. Endringene dreier seg i hovedsak om innføring av kildeskatt for renter og royaltybetalinger, reduksjon i formueskatt på arbeidende kapital og omlegging av beskatning for vannkraft. Vi har laget en oversikt over de mest sentrale endringsforslagene nedenfor. Dersom endringene får tilslag i Stortinget vil de fleste endringsforslag få virkning fra 1. januar 2021, mens noen også skal gis virkning fra juli 2021.