Ekstern varslingskanal

Med varsling menes det å si ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling kan skje internt i virksomheten, til myndighetene, eller via en ekstern varslingskanal som virksomheten selv tilrettelegger for.

SANDS bistår din virksomhet med å etablere en ekstern varslingskanal og håndtere varsler. Den tekniske løsningen vi tilbyr har mulighet for anonym varsling og anonym kommunikasjon. Den er enkel og passer for alle virksomheter. Løsningen ivaretar både krav til informasjonssikkerhet og personvern, og den oppfyller arbeidsmiljølovens bestemmelser om forsvarlig varsling.

Hvorfor er varslingskanal viktig for din virksomhet?

Det er lovfestet å tilrettelegge for varsling. I henhold til arbeidsmiljøloven er det arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge for at ansatte skal kunne varsle om kritikkverdige forhold og sikre at den som varsler kan være trygg på at informasjonen blir behandlet på riktig måte, uten fare for gjengjeldelse. Inkludert i arbeidsgivers plikter ligger et ansvar for å gi de ansatte god informasjon om varsling og etablere rutiner for god håndtering av varsler om kritikkverdige forhold. Dette er viktige forutsetninger for at en varslingskanal skal virke effektivt.

Tilgang til informasjon fra ansatte. Ansatte i en virksomhet har kjennskap til store mengder informasjon som verken daglig ledelse eller styret kjenner til. Dette kan gjelde kritikkverdige forhold som ledelsen og styret har ansvar for å avdekke og håndtere. Eksempler kan være mistanker om økonomisk kriminalitet, brudd på sikkerhetskrav eller etisk problematiske forhold. Revisjon og kontrollrutiner kan ikke avdekke alle typer kritikkverdige forhold. Tilgang til informasjon fra ansatte er derfor avgjørende for ansvarlig ledelse. Tilgangen sikres gjennom virksomhetens eksterne varslingskanal.

Tilgang til informasjon fra tredjepart. Ikke bare ansette, men også leverandører, kunder og andre eksterne forbindelser kan ha informasjon om kritikkverdige forhold eller lovbrudd som kan være viktig for ledelsen, herunder underslag. En varslingskanal for slike eksterne kilder er ikke lovpålagt, men vil bidra til at styret og ledelsen får bedre informasjon om sikkerhet, og i mindre grad blir utsatt for ubehagelige overraskelser gjennom negative medieoppslag eller uanmeldt offentlig tilsyn.

Trygg og sikker håndtering av kritikkverdig informasjon. Ekstern håndtering – og mottak av varsel om kritikkverdige forhold gir en mer objektiv og sikker håndtering av varslinger og økt troverdighet. Det signaliserer også både internt og eksternt at virksomheten tar varsler, og herunder kritikkverdige forhold i virksomheten, på alvor.

Hva kan vi bistå din virksomhet med?

SANDS hjelper din virksomhet med å etablere en varslingskanal og håndtere varsler. Løsningen er i samsvar med lovverket, kryptert og tilrettelegger for at virksomheten oppfyller gjeldende myndighetskrav til behandling av varsler om kritikkverdige forhold på en enkel måte.

Vår tilbudte varslingsordning omfatter vanligvis:

  • Forslag til, eller evaluering av, rutiner for håndtering av varsler
  • Etablering og drift av en ekstern varslingskanal
  • Mottak og videreformidling av varsler til klientens interne varslingsmottak

I tillegg kan vi bistå med:

  • Oppfølging av informasjon fra varselet, gransking og faktaundersøkelser, samt juridiske vurderinger. Les mer om våre spesialister her.
  • Kommunikasjon og informasjon til organisasjonen om varslingsordningen, for eksempel ved utarbeidelse av materiell, intern opplæring, kurs eller lignende.