Malin  Stenseth

Malin Stenseth

Advokatfullmektig

Malin Stenseth har vært ansatt som advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Ålesund siden juni 2018. Hun har før dette hatt flere traineeopphold og skriveplass for masteroppgaven hos oss.

Stenseth er tilknyttet firmaets avdeling for arbeidsrett, og har hatt arbeidsrett som spesialfag under studiene.

Stenseth fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2018. Hun skrev masteroppgave innen arbeidsrett med tittelen «Beviskravet ved oppsigelse og avskjed grunnet arbeidstakers forhold. En analyse med særlig vekt på gjeldende lagmannsrettspraksis».

Kontaktinformasjon


T: +47 70 10 75 75
M: +47 452 07 688
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Arbeidsrett
Utdanning:
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2018
Publikasjoner:

«Beviskravet ved oppsigelse og avskjed grunnet arbeidstakers forhold. En analyse med særlig vekt på gjeldende lagmannsrettspraksis», Universitetet i Bergen, 07.07.2018.


«Forskjell mellom fast ansatte og innleid arbeidskraft?», advokatfullmektig Malin Stenseth og partner | advokat Monica Gjerde Sperre, Nett.no, 24.09.2018.