Maria Elena Kvalen

Maria Elena Kvalen

Senioradvokat (Permisjon)

Kvalen er spesialisert innenfor inngåelse, endring og opphør av arbeidsforhold. Erfaringen omfatter også midlertidige ansettelser, rammene for arbeidsgivers styringsrett, permitteringer, virksomhetsoverdragelser og nedbemanningsprosesser.

Kvalen har solid kompetanse innen arbeidsrett og bistår både private og offentlige arbeidsgivere. Bistanden omfatter utforming og kvalitetssikring av arbeidsavtaler, arbeidsinstrukser, arbeidstidsordninger, arbeidsreglement, prosessbeskrivelser og oppsigelser. Videre omfatter bistanden rådgivning, drøftelser, forhandlinger og tvisteløsning i forbindelse med opphør av arbeidsforhold og omstillings-, endrings, - og nedbemanningsprosesser.

Hun prosederer jevnlig for domstolene innenfor spesialområde og holder jevnlig kurs og foredrag innen ulike arbeidsrettslige emner for både private næringsdrivende og for det offentlige. Videre er Kvalen veileder og sensor innen arbeidsrett for Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet og innen kontraktsrett og arbeidsrett for Norges Handelshøyskole.

Kvalen er styremedlem i fotballklubbene AaFK og FK Fortuna Ålesund. Hun har også vært leder av Konkurranseutvalget i Norges Fotballforbund samt styremedlem og sportslig leder i IL Sandviken Toppfotball.

 

 

Kontaktinformasjon


T: +47 70 10 75 55
M: +47 480 16 630
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Arbeidsrett
Utdanning:
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2009
Publikasjoner:

Masteroppgave UiB 2009: ”Aksjeloven § 3-8 – en saksbehandlingsregel for selskapets avtaler med aksjonærer, medlemmer av ledelsen mv”.