Næringsliv og menneskerettigheter

SANDS tilbyr en rekke tjenester innen næringsliv og menneskerettigheter. Dette fagområdet er stadig viktigere for alle våre klienter, og har blitt svært relevant for compliance-funksjonene i større organisasjoner.

Vårt arbeid innen næringsliv og menneskerettigheter bygger på de internasjonale standardene for ansvarlig forretningsdrift og bærekraft. Vi har unik ekspertise innen FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap. Vi bistår klienter med håndtering av menneskerettighetsspørsmål innad i deres virksomhet, samt risikostyring og rådgivning om spesifikke spørsmål knyttet til menneskerettighetsimplikasjoner. Vi samarbeider med lokale ressurser og andre relevante eksperter.

Avdelingen ledes av Aase Gundersen som ble en del av SANDS i 2018. Tidligere har Aase vært partner i BAHR, og har vært seniorrådgiver ved ILPI siden 2013, der hun særlig arbeider med næringsliv, menneskerettigheter og antikorrupsjon.

Menneskerettighetsgjennomgang – Human Rights Due Diligence

Vi bistår klienter i alle aspekter ved human rights due-diligence og integrity due-diligence, i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette inkluderer utvikling av interne retningslinjer, strategi for implementeringen av retningslinjene, planlegging og gjennomføring av human rights due diligence, samt utvikling av hensiktsmessige tiltak basert på gjennomgangen. Aase Gundersen har tilført SANDS unik ekspertise innen human rights due diligence. Som leder for ILPIs arbeid «Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv», var hun med på utviklingen og implementeringen av det første kurset innen human rights due diligence for norske selskap, og fungerte som konsulent for de deltagende selskapene. Fra 2015-2017 ledet Aase en serie av seminarer der 27 norske selskap deltok, et seminar hun fortsatt holder.

Foredrag

Vi foreleser jevnlig om temaer som ansvarlig forretningsadferd, næringsliv og menneskerettigheter, human rights due diligence, ansvarlig og bærekraftig investering, og vi kan også skreddersy relevante foredrag for klienter.