Alf Johan Knag

Partner

 • Alf Johan Knag er nestleder for firmaets faggruppe for entrepriserett, i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er rangert i både Legal 500 (2011 og 2016) og Chambers & Partners (2016) som ekspert innen entrepriserett (Construction).

  Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Knag gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene.

  Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har siden 2002 vært fast kursleder for EBA Vestenfjelske (Entreprenørforeningen) innen alle kontraktsrettslige temaer. Han deltok ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år (2003-2013).

  Knag har lang og omfattende praksis som prosedyreadvokat innen sine spesialområder. Han er derfor også fast foreleser ved Juristenes Utdanningssenters obligatoriske Advokatkurs, om temaene «Prosedyreteknikk i sivile saker» og «Avhør av parter og vitner». Han holder også jevnlige fordypningskurs om prosedyreteknikk og retorikk.

  Knag arbeider også med eiendomsutvikling, kjøp/salg, plan- og bygningsrett, utbyggingsavtaler, offentlige anskaffelser, myndighetskontakt og politiske beslutningsprosesser.

  Knag er forfatter av en rekke artikler innen entrepriseretten, bl.a. om inngåelse og tolkning av entreprisekontrakter i festskriftet «På rett grunn» (2010).

  Knag har tidligere arbeidet i Advokatfirmaet DLA Piper (2002-2008), Advokatfirmaet Føyen & co (2000-2002) og Undervisningsbygg, Oslo kommune (1998-1999). Han er sertifisert mekler av Den norske Advokatforening (2016-2019), og er oppnevnt i de faste meklingsutvalgene til Gulating lagmannsrett og tingrettene i Bergen, Nordhordland og Sunnhordland.

 • Spesialisering: Entreprise Næringseiendom Konfliktløsning og prosedyre Mekling
 • Utdanning
  Meklingsakademiet, Juristenes utdanningssenter (2016)
  Creating value in deals and disputes (kurs), Harvard Law School, 2008
  Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1998
  Bygge- og entrepriserett spesialfag, Universitetet i Bergen, 1996
 • Språk
  Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss