Alf Johan Knag

Alf Johan Knag

Partner | Faggruppeleder entrepriserett

Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg), i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). 

Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Knag gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene.

Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år (2003-2013).

Knag har lang og omfattende praksis som prosedyreadvokat innen sine spesialområder. Han er derfor også fast foreleser ved Juristenes Utdanningssenters obligatoriske Advokatkurs, om temaene «Prosedyreteknikk i sivile saker» og «Avhør av parter og vitner». Han holder også jevnlige fordypningskurs om prosedyreteknikk og retorikk.

Knag har også erfaring med eiendomsutvikling, kjøp/salg, plan- og bygningsrett, utbyggingsavtaler, myndighetskontakt og politiske beslutningsprosesser.

Knag er forfatter av en rekke artikler innen entrepriseretten, bl.a. om inngåelse og tolkning av entreprisekontrakter i festskriftet «På rett grunn» (2010).

Knag har tidligere arbeidet i Advokatfirmaet DLA Piper (2002-2008), Advokatfirmaet Føyen & co (2000-2002) og Undervisningsbygg, Oslo kommune (1998-1999). Han er sertifisert mekler av Den norske Advokatforening, og er oppnevnt i de faste meklingsutvalgene til Gulating lagmannsrett og tingrettene i Bergen og Sunnhordland.

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 09
M: +47 419 16 709
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anita Bruaas Andersen
Epost: aba@sands.no

Spesialisering:
Entreprise Næringseiendom Konfliktløsning og prosedyre Mekling
Utdanning:
Meklingsakademiet, Juristenes utdanningssenter (2016)
Creating value in deals and disputes (kurs), Harvard Law School, 2008
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1998
Bygge- og entrepriserett spesialfag, Universitetet i Bergen, 1996