Bjørn Stordrange

Bjørn Stordrange

Partner (H), dr. juris.

Stordrange arbeider hovedsakelig med prosedyre i sivile saker og Økokrim-saker. Han har også omfattende erfaring med fast eiendomssaker, særlig innenfor ekspropriasjonsrett og reguleringsspørsmål. Advokat Stordrange sitter også i en rekke styrer, herunder norske aksjeselskaper.

Etter å ha arbeidet på Universitetet i mange år, har advokat Stordrange både teoretisk og praktisk kompetanse i alle spørsmål som gjelder fast eiendom. Han har også skrevet bøker og lærebøker innenfor eiendom, statsforfatningsrett og økonomisk kriminalitet. Han prosederer jevnlig slike spørsmål for Høyesterett og har hatt møterett for Høyesterett siden 1998.

Stordrange er rangert blant Norges aller fremste advokater i kategorien «økonomiske straffesaker» i Finansavisens advokatundersøkelse 2016.

Stordrange har tidligere vært stortingsrepresentant, professor ved Universitetet i Tromsø og ved Handelshøgskolen BI i Oslo. Han har videre vært statssekretær i Justisdepartementet og sorenskriver i Flekkefjord.

Stordrange behersker både engelsk, tysk og russisk.

Efficient and gives great feedback. - Chambers

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Torill Severins
Epost: tse@sands.no

Spesialisering:
Økokrim Myndighetskontakt Konfliktløsning og prosedyre Ekspropriasjon og skjønn
Utdanning:
1988 Dr. juris. Universitetet i Oslo
1982 Cand. jur., Universitetet i Oslo