Nicolai Skridshol

Nicolai Skridshol

Partner

Skridshol er spesialisert innen gransking og compliance, samt tvisteløsning og prosedyre. Skridshol har tung kompetanse innen norsk og internasjonalt anti-korrupsjonsarbeid, blant annet innen britisk og amerikansk korrupsjonslovgivning, slik som UK Bribery Act og Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Han har betydelig erfaring med å bistå selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner i deres forebyggende og avdekkende undersøkelser i ulike jurisdiksjoner.

Erfaringen omfatter blant annet en rekke jurisdiksjoner i Asia, Afrika, Europa, og i Brasil, der han har ledet ulike team bestående av norske og brasilianske forensic spesialister og advokater. Skridshol har inngående kunnskap om Lava Jato saken (Petrobras). Oppdragene bestod blant annet i å gjennomføre intervjuer på portugisisk og engelsk, integrity due diligence, gjennomgang av books and records, analyse av informasjon om økonomiske bidrag til politiske partier og enkeltstående politikere (political contributions), samt gjennomgang av dokumenter, som avtaler med agenter/mellommenn.

I tillegg til avdekkende undersøkelser har Skridshol betydelig erfaring med å bistå selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner i deres compliance-arbeid, eksempelvis utarbeidelse og revisjon av styringsdokumenter og implementering av compliance programmer, valg av organisasjonsstruktur, mv.

Han har også betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre, og prosederer jevnlig forretningsjuridiske saker for alminnelige domstoler og i voldgiftsretter.

Skridshol har tidligere nær 5 års erfaring fra rollen som direktør i Granskingsenheten i PwC, der han var faglig ansvarlig for blant annet tjenester innen anti-korrupsjon. Forut for dette har Nicolai 10 års erfaring fra Haavind, der han ledet faggruppen gransking samt var medlem av faggruppene prosedyre og selskapsrett.

Skridshol er en anerkjent sparringpartner og trusted advisor for styrer, toppledelse og nøkkelpersoner. Han benyttes også mye som foredragsholder.

Skridshol er rangert blant Norges aller fremste advokater i kategorien «Granskning og compliance» i Finansavisens advokatundersøkelse i både 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Ulla Gudlaugsdottir
Epost: ugu@sands.no

Spesialisering:
Gransking Konfliktløsning og prosedyre
Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2001
Verv:
- Styremedlem i SANDS Advokatfirma DA
- Kontrollutvalgsmedlem i Unicef–komiteen i Norge
Publikasjoner:

Tittel: Robotiseringsutviklingen er imponerende og spennende
Intervju med Advokatbladet | 31.07.2017
Compliance-ekspert Nicolai Skridshol i SANDS mener robotisering er blitt viktig, men at et menneskelig godt skjønn vil være avgjørende også i fremtiden


Tittel: First Cast 7.3.2017 - Oppkjøp i en globalisert verden
Intervju med First House | 07. mars 2017
Antikorrupsjon, "etisk due diligence" og stresstesting: Hva er de største utfordringene når man vurderer å kjøpe opp et utenlandsk selskap?


Tittel: First Cast 17.2.17 - Granskninger | Partienes fylkesårsmøter
Intervju med First House | 17. februar 2017
Hvilke utfordringer møter en bedriftsleder når bedriften utsettes for en granskning?


Tittel: Kan stole på private granskninger
Publisert av Dagens Næringsliv | 05. oktober 2016
Innlegg av Nicolai Skridshol og Lene Eia Bollestad om betydningen av og kvaliteten på private granskere


Tittel: Nicolai Skridshol går til SANDS
Vi er svært stolte av å kunne ønske Nicolai Skridshol velkommen til oss. Nicolai anses å være en av Norges ledende advokater innen antikorrupsjon og granskning.


Tittel: Den hemmelige klubben
Publisert av: Dagens Næringsliv, Magasinet | 15. desember 2015
Petrobras-saken – Verdens største korrupsjonssak


Tittel: Hva har skjedd
Publisert av: PwC Granskingsbloggen | 15. oktober 2015


Tittel: Gratulerer
Publisert av: PwC Granskingsbloggen | 21. mai 2015
Det har skjedd en flott utvikling i norske selskapers arbeid med å bekjempe korrupsjon


Tittel: Kan straffes for uaktsomhet
Publisert av: Finansavisen 27.09.13


Tittel: Ønsker veiledning om korrupsjon
Publisert av: Dagens Næringsliv 04.07.13
Nicolai Skridshol uttaler seg om strengere lover for korrupsjon


Tittel: Vil rydde opp uten å måtte anmelde
Publisert av: Dagens Næringsliv 20.02.13
Privatgransker og advokat Nicolai Skridshol mener Norge beveger seg i stikk motsatt retning av internasjonale trender i kampen mot korrupsjon


Tittel: Amerikanske antikorrupsjonsregler – et dilemma for norske bedrifter
Publisert av: Finansavisen 27.12.12
At Norge, USA og Storbritannia har ulik praksis for samarbeid med myndighetene kan gi trøbbel for norske bedrifter som oppdager mulige korrupte handlinger, mener Nicolai Skridshol i PwC


Tittel: Venter økning i illojalitetssaker
Publisert av: Finansavisen 04.07.12


Tittel: Jobb & karriere - Stopp utro tjenere
Publisert av: Kapital | 03.05.12
Etter hvert som konkurransen blir mer moden i flere bransjer, blir bedrifter mer og mer observante på tyveri av forretningshemmeligheter, sier Nicolai Skridshol, advokat og direktør i granskingsavdelingen i PwC


Tittel: Internasjonalt - Vil bekjempe bestikkelser
Publisert av: Finansavisens JUS-bilag | 12.05.11 
Nicolai Skridshol i Haavind advarer norske selskaper med forretninger i UK


Tittel: Granskninger - Økt etterspørsel
Publisert av: Finansavisens JUS-bilag | 28.10.10
Stadig flere velger å trekke inn eksterne granskere ved mistanke om at noe er galt fatt i virksomheten. Mange vet ikke hva de begir seg ut på. Gransker Nicolai Skridshol i Haavind


Tittel: Gransking - et onde?
Publisert av: Dagens Næringsliv | 20.11.08
Antallet granskninger synes sterkt økende, og de er langt flere enn de som blir kjent gjennom mediene. Dagens finanskrise vil etter all sannsynlighet ikke redusere antallet, skriver Harald Arnkværn og Nicolai Skridshol


 


Nicolai Skridshol uttaler seg om Norges anti-korrupsjonsarbeid ved store arrangementer som Olympiske Vinterleker i P4 Nyhetsmagasinet | 29.09.14: