Odd Walther Moi

Odd Walther Moi

Partner (H)

Moi er spesialisert innenfor ekspropriasjon og skjønnsprosess, tomtefeste og næringsleie, i tillegg til tvisteløsning og prosedyre.

Moi har tung kompetanse innenfor ekspropriasjonsprosessen fra planstadiet til vedtak, og ved forhandlinger om erstatning og rettslig skjønn. Moi bistår grunneiere, grunneierorganisasjoner og selskaper som berøres av offentlige eiendomsinngrep.

Moi har i tillegg omfattende erfaring fra næringsleie både på utleier- og leietakersiden, samt innenfor tomtefeste, og bistår både festere og bortfestere særlig med regulering av festeavgift, innløsning, forlengelse, avvikling mv.

Moi har betydelig erfaring fra og kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold generelt, herunder naboforhold, hevd, servitutter og sameierettslige spørsmål.

Moi har dessuten omfattende prosedyreerfaring. Han har siden 2010 hatt møterett for Høyesterett.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 93
M: +47 480 16 593
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Mette Harding Hansen
Epost: kalmet@sands.no

Spesialisering:
Næringseiendom Konfliktløsning og prosedyre Ekspropriasjon og skjønn
Utdanning:
1996 Cand. jur., Universitetet i Bergen