Odd Walther Moi

Partner | Advokat (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Odd Walther Moi har gjennom over 20 år særlig arbeidet med ekspropriasjon, tomtefeste og skjønnsprosess. Han har betydelig erfaring med å bistå grunneiere og eiendomsutviklere gjennom hele ekspropriasjonsprosessen fra planstadiet til vedtak, og ved forhandlinger om erstatning og rettslig skjønn. Han har også betydelig erfaring fra og kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold generelt, herunder naboforhold, hevd, servitutter og sameierettslige spørsmål.

Odd Walther har omfattende prosedyreerfaring. Han har siden 2010 hatt møterett for Høyesterett.

2000–

SANDS Advokatfirma DA

Partner | Advokat
1997–2000

Advokatfirmaet Secher

Advokat | Advokatfullmektig
2010

Møterett for Høyeserett

1996

Universitetet i Bergen

Cand. jur.