Roger Engebretsen

Roger Engebretsen

Special Counsel

Roger Engebretsen er tilknyttet firmaets faggruppe for skatt, avgift og selskapsrett. Engebretsen har sin kjernekompetanse innenfor grensesnittet mellom skatte- og selskapsrett i forbindelse med selskapsstruktureringer og transaksjoner. Herunder særlig erfaring med rådgivning til selskaper knyttet til norsk bedriftsbeskatningsrett, eier- og selskapsstruktureringer, bokettersyn og øvrige ligningssaker for bedrifter og eiere samt transaksjonsbistand.

Engebretsen har med mange års erfaring fra EY og har med sin bakgrunn fra revisjonsselskap arbeidet mye med spørsmål av regnskapsrettslig karakter og problemstillinger i grenseland mellom juss og finans.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 86
M: +47 924 35 318
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Marianne Aarnes
Epost: maa@sands.no

Spesialisering:
Skatt, avgift og regnskap M&A
Utdanning:
Universitet i Oslo, Master i rettsvitenskap med spesialisering i skatt og selskapsrett, 2004-2009

Handelshøyskolen BI Sandvika, Bachelor regnskap og revisjon, 2001-2004